Prestans AB

Prestans AB är mer än bara en transaktionsrådgivare och ett investmentbolag. Vi är ett dynamiskt team engagerade i att främja och stödja mindre svenska företag i deras befintliga verksamhet. Vår strategi är flexibel, och omfattar både minoritets- och majoritetsinvesteringar, alltid med ett starkt engagemang i de företag vi investerar i.

För oss handlar transaktioner och investeringar inte enbart om att generera avkastning. Vi ser dem som ett effektivt verktyg för att stödja mindre och medelstora bolag, stimulera hållbar tillväxt och främja innovation. Genom att fokusera på mindre och medelstora företag, spelar vi en aktiv roll i att hjälpa dessa företag att växa och utvecklas.

Urval av nuvarande investeringar

Urval av tidigare investeringar