Prestans AB
Prestans AB är mer än bara ett investmentbolag. Vi är ett dynamiskt team engagerade i att främja och stödja mindre svenska företag med befintlig verksamhet.

Prestans AB

Prestans AB är mer än bara ett investmentbolag. Vi är ett dynamiskt team engagerade i att främja och stödja mindre svenska företag med befintlig verksamhet. Vår strategi är flexibel, och omfattar både minoritets- och majoritetsinvesteringar, alltid med ett starkt engagemang i de företag vi investerar i.

För oss handlar investeringar inte enbart om att generera avkastning. Vi ser dem som ett effektivt verktyg för att stödja svenskt näringsliv, stimulera hållbar tillväxt och främja innovation. Genom att fokusera på mindre företag, spelar vi en aktiv roll i att hjälpa dessa företag att växa och prosperera.

Vår arbetsfilosofi

På Prestans AB arbetar vi sida vid sida med de företag vi investerar i. Vi ser varje investering som ett partnerskap och lägger stor vikt vid att bidra med expertis och resurser som kan hjälpa dessa företag att blomstra. Vi är engagerade i att hjälpa våra partnerföretag att nå sina tillväxtmål och uppnå sin fulla potential.

Vår investeringsfilosofi är tydlig: vi tror på Sveriges företag. Vi väljer att investera i företag som visar stor potential och har ett starkt värdeerbjudande. Genom att investera i dessa företag ger vi dem möjligheter att expandera, växa och uppnå sina ambitioner.

Historia

Prestans startades 1999 av entreprenörerna Björn Lindberg och Anders Sjöberg. Ursprungligen fungerade Prestans som en länk mellan medier och finansinstitut, agerande som en annonsförmedlare. Med den framgång som genererades valde Prestans att investera i andra projekt. Med Anders Sjöberg i en operativ roll och Björn Lindberg som strategisk rådgivare, tog Prestans ofta en ledande och operativ position i dessa företag.

Sedan starten har Prestans ständigt utvecklats och förstärkt sin position. Från de initiala investeringarna som grundarna gjorde 1999, har bolaget nu växt både i storlek och kapacitet.

Prestans avser att fortsätta på denna expansiva resa, alltid med en tydlig ambition att hitta och investera i lönsamma verksamheter. 

Med sin sammanslagna erfarenhet och expertis strävar Prestans efter att vara en pålitlig rådgivare och partner inom finansiella transaktioner och investeringar.