Investeringar – 3

Urval av noterade investeringar

Posterland
År 2021 startade Prestans företaget Posterland som majoritetsägare. Posterland specialiserar sig på att sälja posters och ramar online och har egna webbplatser i Sverige, Finland, Tyskland och övriga Europa. I dagsläget äger och driver Prestans 100% av bolaget i egen regi, vilket visar på företagets förmåga att inte bara vara en finansiell partner utan också att framgångsrikt hantera och driva företag på internationell nivå.
Besök Posterland.se.

YouTy Group (Nordic Feel / Eleven)
Prestans gjorde en strategisk investering i Nordic Feel (tidigare Nordic Web Trading) år 2011. Nordic Feel är en av Sveriges största e-handelsbutiker som specialiserar sig på försäljning av parfym, hud- och hårvårdsprodukter. Anders Sjöberg från Prestans var en aktiv medlem i styrelsen och fungerade även som tillförordnad verkställande direktör under ett år, vilket visar på Prestans djupa engagemang i sina investeringar. År 2018, genomfördes en första del-exit där mer än hälften av innehavet såldes till Verdane, men Prestans behåller fortfarande en mindre ägarandel i bolaget. Denna resa visar på Prestans förmåga att aktivt bidra till och sedan framgångsrikt omstrukturera sina investeringar.
Läs mer om Eleven / Verdanes köp av Nordic Feel.
Besök NordicFeel.se.

Garden Glory
År 2018 investerade Prestans i Garden Glory, ett företag som säljer lyxiga och trendiga trädgårdstillbehör som vattenslangar och vattenkannor via sin webbplats gardenglory.com. Denna investering understryker Prestans engagemang att stödja och utveckla företag inom nischade marknadssegment.
Besök Garden Glory.

Urval av noterade investeringar

Prestans engagerar sig även i mindre investeringar i börsnoterade företag som vi bedömer har en långsiktig tillväxtpotential. Nedan presenterar vi några av våra utvalda investeringar och ger en kortfattad analys av varför vi tror att de kommer vara lönsamma över tid.

När Prestans sålde aktierna i Blush Me / Woo Me betaldes detta med aktier i Purefun Group. Bolaget Purefun äger bl a Vuxen.se och WooMe och säljer huvudsakligen sexleksaker online. Vi tror på stabila och ökande vinster i bolaget, det tillsammans med låg värdering gör att vi behåller dessa aktier. Tar man kvartalet feb-april 2023 EBITDA och räknar om till årsbasis handlas aktien till ca 8xEBITDA. Då ska man tänka på att det är normalt ett av de sämre kvartalen för denna bransch.

Donkey Republic
Donkey Bike är ett danskt företag som specialiserat sig på att hyra ut cyklar för korttidshyra på olika platser runt om i Europa. Företaget har lyckats generera intäkter på flera innovativa sätt, bland annat genom att ingå långsiktiga avtal med lokala kollektivtrafikbolag, vilket gjort Donkey Bike till en naturlig del av det lokala transportsystemet. På senare tid har bolaget dessutom utvecklats mot att bli mer av ett SaaS-företag (Software as a Service), och sedan 2023 har man även kunnat uppvisa positiva EBITDA-resultat.
Läs mer om Donkey Republic.

Nordic Paper
Tillverkar craft paper och nonstick paper, d v s kartonliknande papper
Företaget specialiserar sig på tillverkning av craft paper och nonstick paper, det vill säga papper med kartongliknande respektive bakplåtsliknande egenskaper. Genom åren har företaget uppvisat stabila och goda vinster och har ägardirektiv att dela ut en stor del av vinsten till sina aktieägare. Hösten 2023 handlas företaget till ett PE-tal (pris/vinst-tal) runt 4, vilket indikerar en attraktiv värdering med tanke på dess historiska prestanda och utdelningspolicy.
Läs mer om Nordic Paper.

Investment AB Spiltan
Spiltan är ett börsnoterat investmentbolag som specialiserar sig på att investera i både onoterade och noterade svenska bolag. Prestans samarbetar med Spiltan i vissa affärer, och vi som är delägare i Prestans har också privat investerat i Spiltan sedan slutet av 1990-talet, innan bolaget blev börsnoterat. Prestans har dessutom investerat i Spiltan via börsen, vilket visar på en djup och mångsidig relation som sträcker sig över flera decennier.
Besök Spiltans hemsida.