Tidigare investeringar 2

Marknadsfokus / Välkomstbrev

2019 genomförde Prestans ett förvärv (100%) av ett bolag specialiserat på att skicka kuvert med marknadsföringsmaterial till nyinflyttade personer runtom i Sverige. Som experter inom finansiella transaktioner och företagsstyrning identifierade Prestans områden där bolaget kunde förbättras och genomförde en rad strategiska förändringar som lyckades lyfta resultatet till en mer tillfredsställande nivå.

Denna transformation inkluderade en omvärdering av företagets verksamhetsprocesser, optimering av kostnadsstrukturen och utveckling av en mer fokuserad marknadsföringsstrategi. Genom att anpassa verksamheten och strömlinjeforma processerna lyckades Prestans inte bara förbättra företagets lönsamhet, utan också dess övergripande effektivitet och marknadsvärde.

Efter att ha genomfört dessa framgångsrika förändringar och efter att ha stabiliserat företagets verksamhet, fattade Prestans beslutet att sälja bolaget år 2022. Försäljningen var en del av en välplanerad strategi för att optimera Prestans investeringsportfölj och frigöra kapital för framtida investeringar. Den framgångsrika avyttringen av bolaget bekräftade Prestans förmåga att identifiera, förbättra och optimera värdet på de företag som de investerar i, och tjänade som ett ytterligare bevis på deras expertis inom området finansiella transaktioner.

.

Blush Me / Woo Me
Prestans investerade som minoritetsägare i ett nystartat bolag 2018, som sålde sexleksaker. Bolaget växte till en årlig omsättning på ca 40 MSEK. År 2022 förvärvades hela bolaget av Purefun Group, som även äger Vuxen.se, och betalningen gjordes i form av aktier i Purefun. Detta framhäver Prestans förmåga att göra strategiska investeringar som ger betydande avkastning.
Info om förvärvet från Purefun.

Nordic Ink
Prestans gjorde en strategisk investering i en minoritetsandel av Nordic Ink, ett bolag specialiserat på försäljning av bläck och toner till skrivare, 2011. Prestans representant, Anders Sjöberg, deltog aktivt i styrelsen och bidrog till bolagets framgång. Under Prestans inblandning växte Nordic Ink från en omsättning på 27 MSEK 2010 till 100 MSEK med en EBIT-marginal på 15%. År 2017 såldes hela bolaget till Ink Club, vilka arbetade med en konsolidering av marknaden.
Ehandel.se skriver om affären.

Konsumentkredit
Prestans var med i finansieringen av Konsumentkredit vid dess grundande 2006, med Anders Sjöberg som Prestans representant i styrelsen. Genom åren av aktivt engagemang och strategiskt styrelsearbete, växte bolaget framgångsrikt och när det såldes 2010, hade det cirka 1,4 miljarder SEK i utlånat kapital och ett rörelseresultat på cirka 60 MSEK. Denna framgång illustrerar Prestans förmåga att stödja och vägleda bolag till ekonomisk framgång.
Nordnets Pressinfo

Gravid.se
År 2000 grundade Prestans websajten Gravid.se tillsammans med två partners. Efter några år köpte Prestans ut de övriga delägarna och drev sajten framgångsrikt på egen hand. Mellan 2005 och 2010 besökte mer än hälften av alla gravida svenskar sajten minst en gång per månad, vilket visar på dess popularitet och relevans. Prestans fortsatte att framgångsrikt driva och utveckla sajten fram till 2014, då man valde att sälja den. Denna framgångsresa visar på Prestans förmåga att framgångsrikt utveckla och skala upp digitala plattformar.