Anledningar att ta in externt kapital till ett vinstgivande bolag

Det finns många olika anledningar när man börjar tänka på att ta in extern kapital till sitt bolag, när bolaget går med vinst. Några av de vanliga anledningar vi stöter på är:
* Behöver pengar för att göra en investering
* Behöver pengar för att göra ett förvärv av kompletterande verksamhet
* Vill köpa ut någon delägare
* Vill få ut lite pengar från bolaget idag, istället för att vänta tills man säljer bolaget

Vill man ta in pengar till en investering i maskiner, lager eller för att köpa en kompletterande verksamhet kan det med fördel ske via en nyemission. Då köper finansiären in sig i bolaget med nyutgivna aktier. De nuvarande ägarna av bolaget får då inte ut några pengar vid denna transaktionen, men de kommer förhoppningsvis öka värdet bolaget och därmed även på de andelar som de tidigare ägarna har kvar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *